اونیکه دل می شکنه می خوام بره جهنم

تق تق فش فشه؛فاصلمون کم بشه!

هیزم و نفت و آتیش؛دوستت دارم خداییش!

سیب زمینی به سیخه؛عکس گلت به میخه! 

غماتو بیار فوتش کن؛کینه داری شوتش کن!

هوا بهاری میشه؛سرما فراری میشه! 

زردی ازت دور بشه هرچی میخوای جور بشه. 

4شنبه سوریتون مبارک!

حالا نوبته از آتیش پریدنه هورررااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

+ سه شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ ساعت 17:44 توسط تبسم